On December 19, 2019, Olga Poller and me will give a talk about our joint research at the Departamental Seminar of the Section of Logical Rhetoric.

Venue and time

17:30 - 19:00
Room 28, I floor, Collegium Broscianum
Institute of Philosophy, Jagiellonian University
ul. Grodzka 52, Kraków, Poland

Introduction to Complex Predicate Calculus for databases

CPC (Complex Predicate Calculus) represents the process of creating complex predicates in the natural language in a such a way that the result of this process (which we will call a query) constitutes information included in a database. Initially, CPC was designed to represent prepositions, but it soon turned out that the rules of CPC can be applied much more universally, to a much wider class of phrases. The goal of this talk is to introduce the philosophical motivation behind CPC and also its theoretical foundations, such as the language, syntax and the CPC model. We will also discuss some preliminary results concerning compositionality and the rules of CPC.

(PL) Wprowadzenie do rachunku złożonych predykatów dla baz danych

Rachunek złożonych predykatów CPC (Complex Predicate Calculus) pozwala na reprezentację procesu tworzenia złożonych predykatów w języku naturalnym w taki sposób, że wynik tego procesu można zapisać w postaci bazy danych. W pierwotnym założeniu CPC miał służyć do reprezentacji wyrażeń przyimkowych, jednak wkrótce okazało się, że reguły CPC pozwalają na reprezentację o wiele szerszej klasy wyrażeń. Celem tego wystąpienia będzie przestawienie motywacji filozoficznej oraz podstaw teoretycznych CPC, w szczególności podstawowych definicji, takich jak język, zasady syntaktyczne oraz model CPC. Przedstawimy także wstępne wyniki dotyczące kompozycjonalności oraz reguł CPC.