Oficjalna strona konferencji: https://filozofia.uj.edu.pl/khl

Platforma online oraz czas wydarzenia

Dzień 1: 10:00-14:00 CET, 3 listopada, 2020
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aefe6f1a613e44fb88951513cb9b69b6d%40thread.tacv2/1603818035347?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22186dd879-401c-46d0-95b1-9d96fc430b9e%22%7d

Dzień 2: 10:00-14:00 CET, 4 listopada, 2020
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aefe6f1a613e44fb88951513cb9b69b6d%40thread.tacv2/1603818092431?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22186dd879-401c-46d0-95b1-9d96fc430b9e%22%7d

Program konferencji

Ostatnia aktualizacja programu: 1 listopada 2020 r.

Wtorek - 3 listopada, 2020 r.

 • 9:55-10:00
  Welcome

 • 10:00-10:50
  Dariusz Kalociński (Warszawa), Michał Wrocławski (Warszawa)
  What is computable regardless of the choice of notation?

 • 10:50-11:10
  Łukasz Stępień (Kraków), Teodor J. Stępień (Kraków)
  On the Inconsistency of Classical Logic

 • 11:10-11:45
  Aleksandra Samonek (Kraków)
  Combining vector space logic with a semantic link network

 • 11:45 do 11:55
  Przerwa

 • 11:55-12:45
  Jerzy Pogonowski (Poznań)
  Przyczynek do teorii systemów ogólnych

 • 12:45-13:20
  Piotr Łukowski (Kraków), Adam Olszewski (Kraków)
  Presupozycje w logice treści

 • 13:20-13:55
  Gabriela Besler (Katowice)
  Korespondencja Józefa M. Bocheńskiego z Heinrichem Scholzem w latach 1947-1954

Środa - 4 listopada, 2020

 • 10:00-11:05
  Maciej Kłeczek (Frankfurt nad Menem)
  A Solution to Kit Fine’s Paradox of the Variable

 • 11:05-11:30
  Jan Czerniawski (Kraków)
  Niereichenbachowska wspólna przyczyna a twierdzenie Bella

 • 11:30-12:05
  Kazimierz Czarnota (Warszawa)
  Logiczne aspekty teorii pytań Romana Ingardena

 • 12:05 do 12:15
  Przerwa

 • 12:15-12:40
  Tomasz Albiński (Gniezno)
  Dydaktyka logiki Adama Wiegnera

 • 12:40-13:05
  Anna Petiurenko (Kraków)
  Interpretacje księgi VI „Elementów” Euklidesa: Hilbert, Hartshorne, metoda pola

 • 13:05-13:40
  Andrzej Indrzejczak (Łódź)
  Ontologia Leśniewskiego w teoriodowodowym ujęciu

English version

Conference home page (in Polish): https://filozofia.uj.edu.pl/khl

Venue and time

Day 1: 10:00-14:00 CET, November 3, 2020
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aefe6f1a613e44fb88951513cb9b69b6d%40thread.tacv2/1603818035347?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22186dd879-401c-46d0-95b1-9d96fc430b9e%22%7d

Day 2: 10:00-14:00 CET, November 4, 2020
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aefe6f1a613e44fb88951513cb9b69b6d%40thread.tacv2/1603818092431?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22186dd879-401c-46d0-95b1-9d96fc430b9e%22%7d